Robert Koh, njemački bakteriolog, rođen je na današnji dan, 11. decembra 1843. godine, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. godine.

Otkrio je 1882. bacil tuberkuloze (Kohov bacil), skinuvši veo tajne s opake bolesti koja je kosila u 19. vijeku. Izolovao je i bacil antraksa i pronašao izazivača kolere, epidemijske bolesti koja je u Srednjem vijeku uništavala čitave gradove, ispitivao je afričku spavaću bolest, tifus, malariju i prvi primijenio liječenje kininom.