Poreska uprava (PU) je u aprilu ostvarila ukupnu bruto naplatu poreza i doprinosa u iznosu od 72,95 miliona eura, što je osam odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.
Iz PU je saopšteno da je naplaćeno četiri odsto iznad plana za april.

“Kod svih prihoda zabilježen je trend rasta naplate. U strukturi naplate posebno se izdvaja naplata poreza na dobit preduzeća, koja je u bruto iznosu bila 6,41 milion eura, što je gotovo 50 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period i plana naplate te vrste prihoda za april”, navodi se u saopštenju.

Naročito je značajan podatak o naplati poreza na dodatu vrijednost, koja je iznosila 12,38 miliona eura, odnosno 16 odsto, iznad ostvarenja u aprilu prošle godine, odnosno 1,5 miliona eura ili 13 odsto iznad plana naplate za april.

“Intenzivne aktivnosti, koje podrazumijevaju sinergijsko djelovanje svih službi u PU – od usluga do inspekcije i prinudne naplate, biće nastavljene i u narednom periodu u cilju naplate tekućih obaveza, ali i smanjenja nivoa zaostalih poreskih obaveza koje čine poreski dug”, rekli su iz PU.

Poreska uprava, kako se dodaje, kontinuirano ulaže napore i značajne finansijske resurse za unaprijeđenje odnosa s poreskim obveznicima i modernizaciju poslovnih procesa, a do sada je, između ostalog, uvedena čitava paleta e-servisa i to za podnošenje IOPPD obrazaca, PDV prijava, prijava poreza na dobit i finansijskih iskaza elektronskim putem.

“Imajući u vidu da je Zakon o porezu na dobit od ove godine predvidio podnošenje godišnje prijave poreza na dobit vršilo isključivo elektronskim putem, ovu zakonsku obavezu na taj način ove godine ispunilo je 96,04 odsto poreskih obveznika, dok je 3,6 odsto podnijetih prijava bilo dostavljeno u papirnoj formi i to kompanije koje su u postupku prestanka registracije”, kazali su iz PU.

Takva statistika ukazuje da je došlo do povećanja stepena elektronski podnijetih prijava čak 73 odsto u odnosu na prijave poreza na dobit podnijete u prošloj godini za 2015. godinu.

“Obaveza elektronskog podnošenja prijava poreza na dobit odrazila se i na povećanje broja elektronski podnijetih finansijskih iskaza i prijava PDV-a”, dodaje se u saopštenju.

Tako je od ukupnog broja podnijetih finansijskih iskaza za prošlu godinu čak 80,1 odsto bilo dostavljeno elektronskim putem, 58,06 odsto više u odnosu na udio elektronski podnijetih iskaza za 2015. godinu, dok je za mart od ukupno predatih PDV prijava 56,84 odsto bilo u elektronskoj formi, odnosno preko 30 odsto više u odnosu na elektronski podnijete PDV prijave tokom marta prošle godine.

“Imajući u vidu da prednosti uvođenja elektronskih usluga obuhvataju uštedu vremena i materijala, kao i izbjegavanje čekanja u redovima i korišćenja obimne papirologije, te da je poseban benefit i smanjenje mogućnosti za pojavu greške pri unosu podataka, PU poziva poreske obveznike da nastave s upotrebom elektronskih servisa pri podnošenju poreskih prijava i u narednom periodu”, naveli su iz PU.

Poreska uprava će, kako se zaključuje, i dalje raditi na uvođenju novih funkcionalnosti za naprednu komunikaciju i bolje usluge poreskim obveznicima, u cilju smanjenja administrativnog opterećenja pri ispunjavanju poreskih obaveza.