Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja produžilo je do 10. maja rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje premija u stočarskoj proizvodnji, zbog većeg broja zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje tog prava.

Iz Ministarstva je saopšteno da crnogorski stočari iz Agrobudžeta za ovu godinu imaju direktnu podršku po grlu, odnosno premije za krave i priplodne junice, održivo korišćenje planinskih pašnjaka odnosno izdig stoke na katune, zatim tov junadi, kao i kroz program unaprijeđenja stočarstva u vidu novih premija za steone junice u čistoj rasi.

Do 10. maja stočari mogu dostavljati zahtjeve za ostvarivanje prava na premije po grlu u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, za premije za steone junice u čistoj rasi, kao i izdig na katune. Za organizovani tov, rok za dostavljanje zahtjeva i dokumentacije je najkasnije deset dana od početka tova.

Kako bi držalac životinja ostvario pravo na ove premije potrebno je da na arhivu Ministarstva pošalje popunjen obrazac za premije u stočarstvu, kopiju lične karte, a u zavisnosti od vrste podrške i ostalu dokumentaciju”, rekli su iz Ministarstva.

Osnovni uslov za sve navedene vrste direktnih podrški stočarstvu jeste da su grla obilježena ušnim markicama i registrovana u skladu sa zakonom, da držalac životinje posjeduje pasoše za grla i uredno vodi evidenciju u skladu sa zakonom.

Zainteresovani proizvođači za premije u stočarstvu zahtjev sa potrebnom dokumentacijom šalju isključivo na adresu Ministarstva .

Formulari zahtjeva za podršku mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva ili u kancelarijama Službe za selekciju stoke.

Svi korisnici podrške kroz mjere Agrobudžeta za ovu godinu, moraju biti registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstava”, saopštili su iz Ministasrtva poljoprivrede.