Proizvodnja i bezbjednost hrane predstavljaju velike i višestruke izazove, kako na globalnom nivou, tako i na nivou Crne Gore a poruke znanja treba da budu nesebično podijeljene sa svima u lancu ovog sistema, ocijenio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović.

Govoreći kao gost na konferenciji u okviru Dana istraživanja na UDG-ju u Podgorici, Simović je podsjetio da je politika bezbjednosti hrane na nivou EU nastala kao rezultat odgovora na te izazove.

“To je sistem koji uspostavlja Crna Gora, ne samo kao izraz opredjeljenja da usaglašavamo naše politike sa EU, već, prije toga, kao odgovor na našu unutrašnju potrebu, potrebe našeg društva, potrošača, turista”, kazao je Simović za CDM.

Poseban izazov u kreiranju evropske arhitekture sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori, kako je istakao, bio je posao na osnivanju novih institucija, jačanje administrativnih i laboratorijskih kapaciteta.

“To je bio veliki izazov, ali kada je u pitanju bezbjednost hrane, nema drugog rješenja. Gradili smo taj sistem, u formi koja odgovara našoj državi, ali znajuću da moramo sve to učiniti održivim, tako što ćemo otvoriti Crnu Goru, ugostiti što već broj turista koji će biti potrošači naše hrane, tako što ćemo poboljšati investicini ambijent, proširiti tržište, stvarajući pretpostavke za izvoz kroz turizam, ali i izvoz na regionalno i šire tržište. Da bi u svemu tome uspjeli, vrlo je važno da poruke znanja budu nesebično podijeljene sa svima u tom lancu. Poruka mora da dopre do farmera, do prerađivača, do onih koji se bave prometom i usluživanjem hrane, pa do onih koji rade u laboratorijama. Na znanju mora da počiva i državna administracija. Na znanju, a ne birokratskim vještinama”, dodao je Simović.

Kako kaže, zadovoljan je što je dio rezultata na uspostavljanju novih institucija, konkretno laboratorija, vezan i za UDG.

“Suguran sam da ćemo zajedno raditi na snaženju tog kapaciteta i njegove upotrebne vrijednosti, da će to biti mjesta gdje će se mladi ljudi edukovati, ali i mjesta koja mogu da budu i servisi poljoprivrednim proizvođačima koji imaju potrebu da riješe sva pitanja koja im nameće proces proizvodnje”, poručio je Simović.