Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u februaru je, prema podacima Monstata, iznosila 511 eura i bila je ista kao u januaru.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u februaru je, u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, porasla 4,1 odsto, dok je u odnosu na prosječnu neto zaradu u prošloj godini bila 2,4 odsto veća, pokazuju podaci Monstata.
Prosječna bruto zarada u februaru iznosila je 767 eura
Statističari su kazali da, ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru u odnosu na januar prošle godine porasle 0,1 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu pale 0,1 odsto.

Po sektorima djelatnosti prosječne neto zarade u februaru su u odnosu na januar prošle godine zabilježile rast u sektorima usluge smještaja i ishrane 6,5 odsto, umjetnost, zabava i rekreacija 2,4 odsto, finansijske i djelatnosti osiguranja 2,2 odsto i stručne, naučne i tehničke djelatnosti dva odsto.

Rast je zabilježen u sektorima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1,9 odsto, obrazovanja 1,7 odsto, snabdijevanja električnom energijom 1,6 odsto, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 1,5 odsto, informisanja i komunikacija 1,3 odsto, prerađivačke industrije 0,5 odsto, saobraćaja i skladištenja 0,4 odsto i državne uprave i odbrane 0,3 odsto.

“Pad je zabilježen u sektorima poslovanje s nekretninama 5,2 odsto, trgovina na veliko i malo 3,9 odsto, snabdijevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama tri odsto, vađenje ruda i kamena 2,9 odsto, ostale uslužne djelatnosti 2,8 odsto, građevinarstvo 0,7 odsto i zdravstvena i socijalna zaštita 0,4 odsto”, navodi se u saopštenju.