Sindikat prosvjete Crne Gore smatra da direktore javnih obrazovnih ustanova treba da bira i razrješava školski odbor, uz saglasnost resornog ministra i da ne mogu biti članovi nijedne političke partije.

Kako prenose mediji, u predlozima koje je Sindikat dostavio Ministarstvu prosvjete traži se da se u izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju precizira djelatnost javne ustanove.
Sindikat traži i da se propiše da je ustanova dužna da sprovodi redovne sistematske zdravstvene i sanitarne preglede nastavnika jednom godišnje.

U Sindikatu ocjenjuju da je potrebno propisati da, školski, odnosno upravni odbor ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, i obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama čine tri predstavnika Ministarstva, tri predstavnika zaposlenih i jedan predstavnik roditelja.

Kako navode, traže i da školski, odnosno upravni odbor ustanova iz oblasti stručnog obrazovanja čine dva predstavnika zaposlenih, tri predstavnika Ministarstva i po jedan predstavnik roditelja i predstavnik socijalnih partnera.

Kako se navodi, potrebno je precizirati da direktora bira i razrješava školski odbor, uz saglasnost ministra, koji ne smije biti član nijedne političke partije.

“Direktor javne ustanove treba da se bira na period od četiri godine i može biti biran najviše dva puta uzastopno”, smatraju u SPCG.
Oni traže i da se u izmjenama i dopunama Zakona odredi da se o prigovorima na ocjenu učenika odlučuje na kraju školske godine.

Oni traže i da poseban uslov za zapošljavanje nastavnika bude prosječna osjena u toku studija i vrijeme provedeno na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.