Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u skladu su sa Ustavom, odlučio je Ustavni sud Crne Gore, saznaje agencija MINA.

Sjednica Ustavnog suda na kojoj je raspravljano jesu li naknade u skladu sa najvišim pravnim aktom, ali i o tome je li smanjenje u skladu sa Ustavom zatvorena je ranije za javnost, nakon što je prethodno bila otvorena.

Oni bi trebalo i da se izjasne o tome jesu li naknade u skladu sa najvišim pravnim aktom, ali je predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Drašković kazao da smatra da bi Ustavni sud danas trebalo da raspravlja samo o tome je li smanjenje u skladu sa Ustavom.

Sudija Milorad Gogić je predložio da sudije glasaju o tome da li da se o ova dva predmeta odlučuje zajedno ili da se sačeka da se okonča prva inicijativa.