Univerzitet Crne Gore (UCG) organizuje studentsku javnu tribinu na temu “Hoću da stvaram”, u srijedu, 15. novembra u 19:00 sati u CKZ Ribnica.

Na tribini će govoriti Hana Rastoder, studentkinja Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, Sofija Drakulović, studentkinja SP za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću, Nikola Ćorac, student SP za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću i Valentina Tripecki, studentkinja Muzičke akademije na Cetinju. Moderator je mr Bojana Šolaja.

Ovo je druga po redu studentska javna tribina koju Univerzitet Crne Gore organizuje u saradnji sa Studentskim radiom “Krš”.

Učesnici “Studentske Krš tribine” razgovaraće o, između ostalog, prilikama koje imaju mladi umjetnici u Crnoj Gori, kao i o zahtjevima tržišta i potrebama mladih autora da stvaraju nešto novo i drugačije od već prisutnih umjetničkih praksi.

Diskutanti će probati i da uporede tretmane koji mladi stvaraoci i stvaraoci uopšte u Crnoj Gori imaju u odnosu na razvijene zemlje, a dotaće se i tema i motiva koji su dominantno zastupljeni u stvaralaštvu mladih autora u naštoj zemlji.