Uprava carina je u martu naplatila 57,24 miliona eura neto prihoda, od čega se najviše odnosilo na porez na dodatu vrijednost (PDV) pri uvozu.

Od ukupno naplaćenih prihoda u martu, na PDV pri uvozu se odnosilo 40,02 miliona eura.

Prema podacima objavljenim na sajtu Uprave carina, ukupni prihodi po osnovu akciza iznosili su 14,8 miliona eura, dok je od poreza na kafu naplaćeno 179,9 hiljada, a na međunarodnu trgovinu i transakcije 2,23 miliona. Na ostale prihode odnosilo se 4,36 hiljada eura.

Iz Uprave carina je objašnjeno da je u martu naplaćeno 57,78 miliona eura, ali da je bilo carinskih povraćaja sredstava u iznosu od 21,53 hiljade eura i akciznih u iznosu od 511,9 hiljada eura.

U strukturi naplaćenih akciza najviše je zastupljena akciza na mineralna ulja, njihove derivate i supstitute sa 65,63 odsto, zatim na duvanske proizvode 28,39 odsto, na alkohol i alkoholna pića 4,4 odsto i na gaziranu vodu 1,58 odsto.

Ostale prihode, kako je objašnjeno, između ostalih, čine primici po osnovu novčanih kazni u prekršajnom postupku, prihodi od prodaje carinske robe, kamate za neblagovremeno plaćanje carine i carinskih dažbina.