“Montefarm” je izabrao najpovoljniju ponudu za nabavku 2.660 komada lijeka za odvikavanje od heroina “buprenorfin” od osam miligrama čija je procijenjena vrijednost 24.977 eura.

Kako je objavljeno na sajtu Uprave za javne nabavke, za najpovoljnijeg ponuđača izabran je Glosarij, koji do početka juna treba da isporuči ovaj lijek “Montefarmu”.

Prošlog mjeseca bila je kratkotrajna nestašica tog lijeka, kao i krajem prošle godine, kada su zavisnici od psihoaktivnih supstanci bili revoltirani jer nijesu mogli doći do neophodne terapije.

U civilnom sektoru tada su istakli da je jedan od ključnih razloga nestašice to što nema protokola o primjeni supstiticione terapije “buprenofrinom” pa se taj lijek propisuje u ogromnim količinama.

Tada je objelodanjeno da postoji zloupotreba lijeka, koji se prodaje na crnom tržištu.
Pacijenti su kazali da pojedini podižu terapiju, gdje jednu tabletu na ulicama prodaju za 20 eura, a potom za taj novac kupuju heroin.

Kako smo ranije objavili, na crnom tržištu jedna tableta “buprenorfina” prodaje se za 20 eura, dok je ranije cijena bila 50.
“Buprenorfin” se u državnim apotekama izdaje o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, a kutija u privatnim apotekama košta oko 20 eura.